vrijdag 20 november 2015

Geheugenverlies door ouderdom of door dementie?

Geheugenverlies door ouderdom of door dementie?

Ouder worden gaat gepaard met geheugenproblemen. Het hele lichaam raakt versleten, benen die je negentig jaar hebben moeten dragen zijn net zo versleten als hersenen die negentig jaar voor je hebben moeten werken.
Het is dus normaal dat het geheugen achteruit gaat naarmate men ouder wordt.
Geheugenverlies door ouderdom zal niet van grote invloed zijn op het dagelijks leven van de oudere. Geheugensteuntjes zoals kalenders, agenda, memo's e.d. kunnen goed helpen om een normaal leven te leiden.

Oorzaken van geheugenverlies

Naast ouderdom zijn er meer oorzaken die geheugenproblemen kunnen veroorzaken, o.a.:

- Depressie
- Dementie
- Hersenletsel
- Beroerte
- Excessief alcoholgebruik
- Bijwerking van drugs
- Bijwerking van medicatie

Als je een woord wel weet, maar je kunt er niet op komen

Als een bepaald woord even niet te binnen schiet dan is dat een tijdelijke hapering in het geheugen. Meestal zal men zich het gezochte woord kunnen herinneren. Naarmate men ouder wordt komen dit soort haperingen steeds vaker voor, dit kan frustrerend zijn maar is niet ernstig.Hoe weet je of de geheugenproblemen ernstig zijn?

Wanneer geheugenproblemen uw dagelijks leven beïnvloeden is het verstandig om een arts te raadplegen voor nader onderzoek. Als u af en toe namen of telefoonnummers vergeet is er waarschijnlijk niets aan de hand.

Als u merkt dat u dingen niet meer weet die u vaak gedaan heeft,  of u kunt zich onmogelijk de weg herinneren naar een plek waar u wekelijks komt, of u kunt een simpel recept niet meer volgen,  dan is er meer aan de hand dan geheugenproblemen door ouderdom.

Een ander verschil tussen normaal geheugenverlies en dementie is dat bij dementie het geheugen veel sneller achteruit gaat, binnen maanden of een paar jaar. Normaal geheugenverlies wordt niet veel erger met de tijd, het blijft jaren op hetzelfde niveau.

Het kan lastig zijn om zelf geheugenproblemen door andere oorzaak dan ouderdom te herkennen. Praat daarom tijdig met uw naasten, de huisarts of een ander vertrouwenspersoon. De huisarts kan herkennen waar het probleem zou kunnen liggen. Als u b.v. antidepressiva slikt dan zou dat een oorzaak kunnen zijn voor geheugenproblemen. De huisarts kan dan andere medicatie voorschrijven.
De huisarts kan u ook doorverwijzen om uw probleem verder te onderzoeken.

Blijf in ieder geval nooit met het probleem van het geheugenprobleem rondlopen.

Monika Eberhart
Bron: www.dementia.com

photo credit: Daydreaming ! via photopin (license)