donderdag 7 juli 2016

Trappen op het hart van zorgend Nederland


U heeft het vast niet gemist, de aandacht voor alle slecht scorende verpleeghuizen in ons land. Het is natuurlijk goed dat we in Nederland de kwaliteit van verpleeghuizen willen bewaken, daar valt niet veel tegenin te brengen, maar of dit op een wenselijke manier gedaan wordt is de vraag. 

Ouderenpsychologen drs.Sarah Blom en dr. David Blom komen op voor de belangen van personeel en mantelzorgers in de verpleeghuizen. 

Lees het hier!

Trappen op het hart van zorgend Nederland; het verborgen leed achter de "verpleeghuislijst"

Heeft u het ook gezien, het media optreden van huisarts Nico van Hasselt op RTL Late Night, 4 juli jl.? Een huisarts die stelt dat mantelzorgers hun naasten in het verpleeghuis 'dumpen' (blij dat ze er vanaf zijn) en de verzorgenden wegzet als een stel koffiedrinkende mensen, die hun cliënten (onnodig lang) in de urine laten rondlopen. De uitspraken van huisarts van Hasselt staan niet op zichzelf. Het zijn veelgehoorde uitspraken die met de publicatie van de lijst slechtst functionerende verpleeghuizen weer volledig oplaaien. Er lijkt in media-land en het zorgdebat weer gescoord te worden over de rug van hardwerkend en zorgend Nederland. 

Klik hier en lees verder.......

Bron: www.dementieintheater.nl


Monika Eberhart

vrijdag 1 juli 2016

Ouderenmishandeling

De term ouderenmishandeling kom je steeds vaker tegen. O.a. de media, zorginstellingen en de overheid besteden er steeds meer aandacht aan. En terecht want in Nederland is 1 op de 20 ouderen slachtoffer van een of andere vorm van mishandeling.
Komt ouderenmishandeling steeds vaker voor? Het komt in ieder geval vaker voor dan wij denken. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat er steeds meer mensen met dementie zijn, steeds meer mantelzorgers die de zorg voor de oudere met dementie niet meer aan kunnen. 


Ouderenmishandeling

Al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (ouder dan 65 jaar) staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. 

We moeten het signaleren

Er is alleen iets aan ouderenmishandeling te doen als we het bespreekbaar durven te maken, als we het durven te herkennen en aan de bel durven te trekken. 


Vormen van mishandeling

Volgens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport onderscheiden we in Nederland zes verschijningsvormen van ouderenmishandeling. 

- Lichamelijke mishandeling
- Psychische mishandeling 
- Verwaarlozing
- Financiële uitbuiting 
- Seksueel misbruik 
- Schending van rechten 

Lichamelijke mishandeling

Elke vorm van lichamelijk de ander pijn doen: schoppen, slaan, knijpen, haren trekken, branden. Maar ook: vastbinden, dwingen van het nemen van teveel of te weinig medicatie. 

Signalen 

Blauwe plekken, brandwonden, snijwonden, schaafwonden, blaren, zwellingen, striemen, sufheid, apathie, angst (in elkaar duiken als je de persoon aan wilt raken). 

Psychische mishandeling

Elke vorm van psychisch de ander kwetsen en verdriet aandoen: stelselmatig pesten, treiteren, uitdagen, schelden, sarren, dreigen, vernederen, onder druk zetten, chanteren, omkopen, in een kwaad daglicht zetten. 

Signalen

Onverklaarbare angst, verwardheid, verdriet, huilen zonder aanwijsbare reden, slapeloosheid, geen eetlust hebben, schuchterheid, wantrouwen naar alles en iedereen, laag reactievermogen. 
Andere signalen die ook kunnen duiden op psychische mishandeling zijn: geen toegang hebben tot sociale contacten, opgesloten zijn in huis, geen privacy als er bezoek komt. Een oudere kan soms mishandeld worden door iemand die vaak op bezoek komt en waarmee het gezellig lijkt te zijn. Soms vind de oudere dit beter dan dat er helemaal niemand op bezoek komt. 

Verwaarlozing 

Elke vorm van toegangsbelemmering tot de basisbehoeftes die elk mens nodig heeft: te weinig eten en drinken, te weinig lichamelijke en huiselijke hygiëne, te weinig emotionele zorg, aandacht, liefde, warmte en respect. 

Signalen

Afvallen door ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne, sterke lichaamsgeur, onverzorgd en ongewassen haar, lichamelijke achteruitgang, te weinig eten en drinken in huis (kijk eens in de koelkast), onverschilligheid, depressie, apathie, frustratie. 

Financiële uitbuiting 

Elke vorm van wegnemen en profiteren van de bezittingen van de oudere zonder dat deze het weet: stelen van bankpas, juwelen en andere waardevolle spullen, pinnen met de pas van de oudere, boodschappen voor jezelf doen met de pas van de oudere, spullen van de oudere verkopen, afpersing, testament wijzigen onder dwang. 

Signalen

Onverklaarbare geldopnames, regelmatige afschrijvingen van kleine pinbedragen, verdwijnen van sieraden en andere waardevolle spullen uit huis, ontstaan van schulden, huur of hypotheekachterstand, opvallende toenemende interesse door familie in geld en/of bezittingen van de oudere. 

Seksueel misbruik

Elke vorm van seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere zonder diens toestemming: naaktfoto's maken, betasten, aanranden, verkrachten, confronteren met pornografisch materiaal.

Signalen 

Bloedvlekken in kleding en beddengoed, geslachtsziektes, kneuzingen aan binnenkant van de dijen, problemen met zitten en lopen, onrust en angst bij lichamelijke verzorging en/of onderzoek, nachtmerries. 

Schending van rechten 

Elke vorm van beperking van vrijheid, privacy en zelfbeschikking: geen sociale contacten, geen bezoek , telefoon, geen persoonlijke post (geen kennis van) opgesloten worden. 

Signalen

Angstig, onzeker, teruggetrokken, depressie, nachtmerries, onderdanige houding naar anderen toe. Naarmate de oudere afhankelijker wordt neemt ook het risico op mishandeling toe. De mantelzorger of andere verzorgende kan overbelast raken door de zorgzwaarte van de zorgvrager. 
Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van ouderenmishandeling dan mannen. 
Samenwonende ouderen blijken vaker mishandeld te worden dan alleen wonende. Kinderen die op jeugdige leeftijd geconfronteerd zijn met geweld in het gezien hebben meer kans om zelf agressie te gebruiken als middel om conflicten op te lossen. 


Wat te doen bij vermoeden van ouderenmishandeling

Komt u een oudere tegen waarvan u het vermoeden heeft dat deze mishandeld wordt, maar u weet het niet zeker? Dan is het toch belangrijk om hier iets mee te doen. Op de website van voor veilig thuis kunt u lezen wat u kunt doen. Klik hier en lees verder. 


Wat NIET te doen bij ouderenmishandeling

Negeren, nooit negeren. Altijd iets mee doen!


Monika Eberhart Bronnen: Wikipedia, huiselijkgeweld.nl, seksueelmisdrijf.nl, ouderenombudsman.nl, voorveiligthuis.nl.