maandag 4 juni 2018

Onrust bij dementie


Een van de meest voorkomende symptomen bij dementie is onrust. Onrust kan allerlei oorzaken hebben, maar soms is de oorzaak niet te achterhalen en dan is het een kwestie van er zo goed mogelijk mee om te gaan. 


Mogelijke oorzaken van onrust kunnen zijn:  


 - Huisbezoek 
 - Een reis
 - Veranderingen in huis 
 - Verhuizing 
 - Medicatie 
 - Veranderingen in zorg 
 - Vermoeidheid door steeds weer de verwarde wereld proberen te begrijpen 

Onrust uit zich op verschillende manieren. Door herhalende bewegingen, wiebelen, heen en weer lopen, onsamenhangende zinnen uit te spreken, boosheid, huilen, tegenstribbelen, slecht slapen. Het kan van alles zijn. 


Tips om onrust te proberen te voorkomen 


Zorg voor een rustige omgeving:  Creëer een rustige omgeving met zo min mogelijk prikkels, herkenbare meubels en vertrouwde spullen. 

Zorg voor zo min mogelijk ruis: Beperk de hoeveelheid externe ruis zoals b.v. televisie, radio, drukke mensen, lawaai. Zet de televisie, als u deze aanzet, op een zender met herkenbare programma's waar de persoon met dementie plezier aan beleeft. Beperk nare en drukke beelden tot het minimale. 

Let op persoonlijke ongemakken: Controleer bij onrust op pijn, honger, dorst, volle blaas, obstipatie, vermoeidheid, huid irritaties en infecties. 
Zorg voor een prettige kamertemperatuur, ouderen hebben het snel koud. 

Vereenvoudig taken: Maak taken die de persoon met dementie nog kan doen simpeler. Laat b.v. niet zomaar helpen met tafel dekken, maar geef één instructie per keer. Leg elke taak kort en duidelijk uit of doe het voor als het nodig is. 

Stimuleer tot bewegen: Help de persoon met dementie om dagelijks te bewegen. Ga wandelen, in de tuin werken, zet muziek op en ga dansen. Het maakt niet uit hoe er bewogen wordt, als er maar bewogen wordt. 


Tips om met onrust om te gaan 

Luister naar de frustratie: Luister goed en ga serieus op zoek naar de oorzaak van de frustratie. Probeer het te begrijpen. 

Stel gerust: Gebruik geruststellende woorden zoals "het is hier veilig", "het spijt me dat je boos bent", "ik blijf bij je tot jij je beter voelt". Laat de persoon met dementie weten dat je er voor hem/haar bent. 

Betrek de persoon met dementie bij activiteiten: Probeer activiteiten te verzinnen die uw naaste met dementie leuk vindt en betrek hem/haar erbij zodat het afleid van evt. angsten. 

Haal storende ruis weg: Wijzig zonodig de omgeving, zorg voor rust en vertrouwdheid. Haal storende spullen of geluiden uit de directe omgeving weg. 

Vind een uitlaatklep: De persoon met dementie kan behoefte hebben om wat energie kwijt te raken. Probeer te ontdekken wat te doen om hierbij te helpen. Een wandeling, een autorit, wat gymnastiek, dansen. 

Let op je eigen gedrag: De manier van benaderen van iemand met dementie kan ook van invloed zijn op onrust. Praat niet te hard, ga niet in discussie, bekritiseer niet, verwijt niets en niet boos worden. 

Bezoek de huisarts: Ga naar de huisarts met de persoon met dementie om lichamelijke, of medicatie gerelateerde oorzaken uit te sluiten. 

Deel je ervaringen: Deel je ervaringen met anderen, het liefst met mensen die hetzelfde ervaren. Op die manier kunnen jullie evt. tips uitwisselen en elkaar helpen.

Monika Eberhart 


Photo by Cristian Newman on Unsplash
Bron www.alz.org