vrijdag 9 oktober 2015

Herken alzheimer

Alzheimer is een van de meest voorkomende vormen van dementie. 
Alzheimer is ongeneselijk, er bestaat geen medicijn tegen. Het is wel mogelijk om het ziekteverloop van alzheimer met medicijnen te vertragen. Hiervoor is het van belang om de ziekte vroeg te ontdekken. 

Tien vroege tekenen en symptomen van alzheimer

- Geheugenverlies dat het dagelijks functioneren belemmert

Een van de bekendste symptomen van Alzheimer is geheugenverlies. Het gaat dan met name vooral om het korte termijn geheugen. b.v. vergeten wie er een dag eerder op bezoek is geweest, of wat men eergisteren gegeten heeft.
Andere opvallende zaken zijn: recente afspraken vergeten, steeds dezelfde vragen stellen, steeds meer afhankelijk worden van geheugensteuntjes (agenda, alarm, telefonische herinneringen).

Normaal ouderdomsverschijnsel: Namen en afspraken vergeten, maar het je even later weer herinneren.

- Problemen met plannen of problemen oplossen

Sommige mensen kunnen problemen krijgen met maken van plannen en/of deze uitvoeren. Het kan ook zijn dat iemand moeite krijgt met het oplossen van rekenproblemen, betalen van de maandelijkse rekeningen en het volgen van een simpel recept.
Het wordt steeds lastiger om de concentratie vast te houden, men wordt snel afgeleid of moe.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Incidenteel een fout maken bij het verwerken van de financiële administratie. 

- Moeite krijgen met het uitvoeren van vertrouwde taken thuis, op het werk of in de vrije tijd

Mensen met alzheimer krijgen moeite met het uitvoeren van taken die altijd vertrouwd zijn geweest zoals de weg vinden met de auto, het budget beheren op het werk, de spelregels onthouden van een favoriet spel.

Normaal ouderdomsverschijnsel: af en toe de gebruiksaanwijzing van de magnetron nodig hebben omdat instellingen, die niet dagelijks gebruikt worden, vergeten zijn. 

- Verwarring in tijd of plaats

Voor mensen met alzheimer is het moeilijk om tijd, data en seizoenen te onthouden. Er is geen besef meer van tijd waardoor ze niet begrijpen waarom iets niet meteen gebeurt. Wachten wordt moeilijk, daardoor ontstaat onrust.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Even de dag van de week niet meer weten, maar er alweer snel achter komen. 

- Oogproblemen

Slecht zien, of beelden verkeerd verwerken, kan duiden op alzheimer. Mensen krijgen dan b.v. problemen met lezen, afstand bepalen, kleur herkennen met als gevolg dat o.a. auto rijden moeilijker wordt.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Oogproblemen ten gevolge van staar. 

- Nieuwe problemen met woorden, zowel bij praten als bij schrijven

Mensen met alzheimer kunnen moeite krijgen met het volgen van gesprekken en kunnen soms zelf geen gesprek meer voeren. Halverwege een zin weten ze niet meer wat ze aan het vertellen zijn en kunnen ze in herhaling vallen of gewoon stoppen met hun verhaal. Er kunnen woordvind problemen ontstaan, hierdoor kunnen ze iets een hele andere naam geven b.v. geen horloge, maar handklok.
Een veel gebruikt woord bij woordvind problemen is: ding of dinges.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Af en toe een woord niet meer weten, maar er al snel weer op komen. 

- Dingen op de verkeerde plaats leggen en niet meer kunnen achterhalen waar het ligt

Iemand met alzheimer kan spullen op de meest onverwachte plekken opbergen en zich dan niet meer herinneren waar het gebleven is, hierdoor raakt nog wel eens iets kwijt. Het komt dan ook voor dat anderen beschuldigd worden van verliezen of stelen.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Af en toe iets kwijt raken, maar weer terug kunnen halen waar het gebleven is. 

- Verslechterd beoordelingsvermogen

Mensen met alzheimer hebben vaak geen betrouwbaar beoordelingsvermogen meer waardoor ze b.v. slachtoffer worden van telemarketing en deur aan deur verkoop. Ze kunnen niet meer beoordelen of iets goed of slecht is.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Af en toe een onjuiste beslissing nemen en de fout beseffen. 

- Niet meer actief meedoen op het werk of in het sociale leven

Iemand met alzheimer kan niet meedoen aan werkprojecten, sociale activiteiten, sport, hobby e.d. Het wordt moeilijk om de favoriete hobby uit te voeren omdat vergeten wordt wat die hobby was e.o. hoe deze uitgevoerd wordt. Sociaal isolement kan het gevolg zijn.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Af en toe geen zin hebben in werk, hobby of sociale activiteiten.

- Stemmingswisselingen en verandering in de persoonlijkheid

Stemmingswisseling, achterdocht, verwardheid, depressie, angst kunnen veroorzaakt worden door alzheimer. De persoon met alzheimer kan veranderen en last krijgen van stemmingswisselingen waardoor deze onvoorspelbaar kan worden.
Het veranderde gedrag valt het meeste op als iemand zich buiten zijn/haar vertrouwde omgeving bevindt.

Normaal ouderdomsverschijnsel: Bepaalde gewoontes ontwikkelen en geïrriteerd raken als deze gewoontes anders moeten of als routines verstoord worden. 

Monika Eberhart

Bron: Alzheimer Association 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten