donderdag 10 september 2015

Depressie en dementie


Depressie en dementie 

Een depressie is niet vreemd bij mensen met dementie. Het komt vooral voor in de eerste en de tweede fase. 
Het is belangrijk om een depressie te herkennen zodat deze behandeld kan worden. Dat kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. 
Symptomen van depressie

- apathie
- geen interesse meer in activiteiten of hobby's
- geen interesse meer in sociale contacten
- zichzelf isoleren van iedereen
- problemen met concentratie
- negatieve denken

Bij mensen met dementie verloopt een depressie anders dan bij mensen die geen dementie hebben.  Een paar symptomen die anders zijn:

- Het kan minder ernstig zijn
- Het kan minder lang duren en symptomen kunnen verschijnen en verdwijnen
- De persoon met dementie zal minder snel praten over zelfmoord

Als je als mantelzorger denkt iets van een depressie te constateren dan is het belangrijk die zo snel mogelijk met een arts te bespreken zodat het verder onderzocht kan worden.

Diagnose depressie in combinatie met dementie

Er bestaat geen test of vragenlijst waarmee depressie gediagnostiseerd kan worden. De arts moet een uitgebreid onderzoek uitvoeren om te achterhalen of de persoon met dementie ook depressief is.
Het onderzoek bestaat o.a. uit:

- Een overzicht van de medische geschiedenis van de patiënt
- Een lichamelijk en psychisch onderzoek
- Uitgebreide gesprekken met familieleden die de patiënt goed kennen

Omdat de combinatie dementie en depressie nogal complex is, is het raadzaam om naar een psychogeriater te gaan die gespecialiseerd is in het herkennen en behandelen van depressie bij ouderen.
Als de persoon met dementie gedeprimeerd is ( droevig, down, lusteloos, huilerig) of onderstaande symptomen langer dan twee weken heeft, dan is het aan te raden om naar naar de psychogeriater te gaan voor een uitgebreid onderzoek.

Symptomen die langer dan twee weken aanhouden:

- Sociaal teruggetrokken
- Minder trek in eten zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor is
- Slapeloosheid
- Agitatie of sloomheid
- Overactief of juist niet te activeren
- Geïrriteerd
- Zeer negatief over zichzelf en de omgeving
- Veel bezig zijn met de dood

Behandeling van depressie

Een goede behandeling betekend een betere kwaliteit van leven 

De meest gebruikelijke behandeling van depressie bij dementie is een combinatie van medicijnen met  therapie en proberen iemand in contact te brengen met mensen en activiteiten.
Het heeft geen zin om tegen iemand met dementie te zeggen dat het allemaal niet zo erg is, dat het wel meevalt en dat het wel goed komt.

Behandeling zonder medicijnen

-Bij mensen met beginnende dementie kan het zinvol zijn om naar een praatgroep te gaan met lotgenoten.
Als mensen zich in een groep niet prettig voelen dan kan ervoor gekozen worden om in therapie te gaan en met de psycholoog gesprekken te voeren.

- Maak een dagschema en zorg ervoor dat moeilijk activiteiten gedaan worden op de momenten dat iemand op z'n best is.

- Maak een lijst van activiteiten, bezoekjes die met plezier gedaan worden en plan deze vaker in. Laat mensen vaker op bezoek komen om samen iets leuks te doen.

- Zorg dat er regelmatig bewogen wordt, vooral in de ochtenduren.  Een ochtendwandeling b.v.

- Laat de persoon met dementie positieve bijdragen leveren aan het huishouden en laat hem/haar in zijn/haar waarde hierin, ook als het niet goed gaat.

- Geef complimenten en zorg voor verwen momenten door b.v. het lievelingseten te koken, de favoriete film aan te zetten, de favoriete muziek te draaien e.d.

- Overtuig de ander ervan dat je er altijd voor hem/haar zult zijn.


Behandeling met medicijnen

Er bestaan verschillende soorten antidepressiva's om iemand mee te behandelen. Bij dementie worden meestal de zogenaamde SSRI's voorgeschreven.
Het wordt echter aangeraden om te proberen de persoon met de depressie zoveel mogelijk zonder medicatie te helpen. Antidepressiva hebben bijwerkingen die niet altijd wenselijk zijn.  Zo is er bij ouderen bij het bepruik van SSRI's meer kans op vallen.

Monika Eberhart

Bron: www.alz.org 

photo credit: Dreaming (con la testa tra le nuvole) via photopin (license)

photo credit: couples and ponds via photopin (license)

M.C. Eberhart 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten