dinsdag 23 juni 2015

Het belang van activiteiten bij dementie

Activiteiten en dementie

13


Het belang van actief bezig blijven

De meesten van ons zijn in ons dagelijks leven bezig met dingen die we leuk vinden, niemand kiest een hobby die hij niet leuk vind. Een baan is een ander verhaal, we doen het liefst werk dat we leuk vinden maar dat is niet voor iedereen weggelegd. We moeten werken om te kunnen leven. Met een hobby is dat gelukkig anders en doen we in onze vrije tijd dingen die we leuk, prettig, aangenaam, ontspannend vinden. Zolang we gezond van geest zijn kunnen we zelf de keuze maken hoe we onze vrijetijd invullen. Het wordt een ander verhaal als ons geheugen ons in de steek gaat laten, als we de pech hebben dat we dementie krijgen. Mensen met dementie kunnen niet meer zelf beslissen hoe ze de dag doorbrengen en hebben hier hulp bij nodig. Deze hulp kan van verschillende kanten komen: – de mantelzorger – familie – buren – vrienden – verenigingen – buurthuis/wijkcentrum – dagactiviteitencentra

Soorten activiteiten

Er zijn twee belangrijke soorten activiteiten voor mensen met dementie: de groepsactiviteiten en de individuele activiteiten. Beiden zijn ze belangrijk in het leven van de dementerende, een mens is nl. een sociaal wezen maar is ook een individu. Als je kijkt naar het sociale wezen dan is het belangrijk om activiteiten te kiezen waarbij er interactie is met anderen en waarbij de sociale vaardigheden aangesproken worden.
Voorbeelden van groepsactiviteiten

– Spelletjes zoals b.v. mens erger je niet, ganzenbord, dammen, rummy cup, jokeren, bridgen en andere gezelschapspellen. – Beweegactiviteiten zoals b.v. dansen, jeu de boules, kegelen, oud Hollandse spellen, sjoelen, wandelen. – Geheugenspellen zoals b.v. samen een kruiswoordraadsel oplossen, vragenspel, verhalen over vroeger vertellen en gerelateerde vragen stellen.
Voorbeelden van individuele activiteiten

Hier kunnen we honderden voorbeelden geven omdat individuele activiteiten de activiteiten zijn die persoonsgebonden zijn. Het is daarom verstandig om te achterhalen wat iemand vroeger fijn vond om te doen en daarop in te spelen. Wat voor hobby’s had iemand, wat deed men in de vrije tijd. Vaak kan de persoon met dementie dat zelf niet meer zo goed uitleggen, daarom is het goed om te praten met de partner, kinderen of andere naasten. Praten met mensen die de dementerende goed kennen en op opschrijven wat verteld wordt. Stel dat iemand b.v. altijd gewend is geweest om elke ochtend tussen elf en twaalf uur naar klassieke muziek te luisteren, dan is het belangrijk om dit ook te blijven doen als de persoon dement is. Het was een bezigheid die vroeger een goed gevoel gaf en van een goed gevoel worden mensen blij.
Wat je niet moet doen

Dwingen is uit den boze, ga niet tegen mensen zeggen dat ze iets moeten. Als je ouder bent en je hebt dementie dan moet je niets maar mag je (bijna) alles. Mensen hebben hun leven lang gewerkt en het enige dat ze willen is een fijn gevoel overhouden aan de dag die achter ze ligt. Iemand die nog nooit draad en naald heeft vastgehouden moet je niet een kleedje laten borduren, tenzij de persoon zelf aangeeft het te willen proberen. Iemand die zijn leven lang een hekel heeft gehad aan spelletjes moet je niet ganzenbord laten spelen. Bied activiteiten aan en laat de keuze bij de persoon zelf. Dat kan lastig zijn als je een groep op een dagactiviteitencentrum een leuke dag moet bieden, maar je kunt dan ook de groep opsplitsen en in groepjes van verschillende activiteiten.
Wat ook onverstandig is, is mensen confronteren met hun tekortkomingen. Dat tast het zelfvertrouwen aan en demotiveert mensen om waar dan ook aan mee te doen. Kijk heel goed naar wat mensen nog kunnen en speel daarop in.

Monika Eberhart 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten