vrijdag 17 juli 2015

Het regent klachten en niemand wil luisteren


De bezuinigingen van de overheid en de plannen van staatsecretaris van Rijn

Al eerder schreef ik een stukje over het plan van staatsecretaris van Rijn. Ik heb er veel reacties op gekregen en wil deze ook met mijn lezers delen. Ik vind nl. dat er meer geluisterd moet worden naar de mensen waar het echt om gaat, de cliënt, de mantelzorger en het personeel dat voor de cliënt zorgt. 

Het voorgaande stuk kunt u HIER lezen. 


Ouderen zijn de dupe Ik ben het er wel mee eens dat de samenleving zorgzamer moet worden en een deel van de taken van de overheid overgenomen moeten worden door de burgers.
Ik vind alleen dat het naar mijn mening niet op de juiste manier gaat. Een zorgstaat die al 100 jaar bestaat en waar alle burgers aan gewend zijn, en niet anders weten, kun je niet binnen drie a vijf jaar veranderen in een participatiesamenleving.

Om te voorkomen dat er in een overgangsfase veel mensen de dupe worden van de overgang (pgb, gedwongen verhuizing demente mensen, verlies van thuiszorg, verlies van indicaties voor dagopvang, ontslag van professionals op de werkvloer enz) moet je langer te tijd nemen om veranderingen in te voeren.

Het lijkt mij beter om te investeren in de jongeren, zij moeten het keerpunt worden en opgroeien met een nieuwe mentaliteit. Voor hen moet het door opvoeding en onderwijs vanzelfsprekend worden om de zorgen voor een ander, pas dan kun de zorgstaat los gaan laten. Als je dan 20 jaar verder bent krijg je een heel ander plaatje.

Ondertussen moet er bezuinigd worden omdat de zorg te duur wordt, dit kan denk ik ook op een andere manier. Ik ben wel geen politicus, maar er zijn in de loop der jaren genoeg zaken geweest waar de overheid geld aan verspild heeft dat echt niet nodig was geweest, Niet alleen de overheid maar vooral ook gemeenten. Kijk dus wat strenger naar wat er met het geld gedaan wordt als je moet bezuinigen. Net als in een huishouden met een laag inkomen, keer eerst elke euro een paar keer om eer je beslist waar je het aan gaat uitgeven.

Daarbij vind ik het ook een morele plicht van alle burgers om goed voor de ouderen van dit moment te zorgen omdat wij ons rijke bestaan voor een groot deel aan hen te danken hebben. Zij hebben Nederland na de oorlog helpen opbouwen waardoor de generatie voor mij en mijn generatie een rijk bestaan heeft.


De beste stuurlui staan aan wal

Het lijkt erop dat de mensen die de beslissingen nemen niet dagelijks werken met mensen met dementie. Dit heeft volgens mij tot gevolg dat er keer op keer verkeerde beslissingen genomen moeten worden. 
De overheid wil voor een dubbeltje eerste rang zitten. Kwaliteit moet behouden blijven maar het moet wel zo goedkoop mogelijk. Dat is hetzelfde neppe merkkleding kopen in Turkije en dan in Nederland tegenover vrienden doen alsof het echt is. Uiteindelijk gaat na vaak wassen de kwaliteit sneller achteruit dan bij de echte trui. 
Zo is dat ook met bezuinigen in de zorg (m.n. in de psychogeriatrische sector), langzaam gaat de kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie achteruit. Een deel van het werk dat eerst door professionals gedaan werd, wordt nu door mantelzorgers en vrijwilligers gedaan. Deze mensen hebben uiteraard ook kwaliteiten, maar als ze dezelfde kwaliteiten zouden hebben als de opgeleide huishoudelijke hulp, verzorgende en welzijnsmedewerker dan zouden de opleidingen overbodig zijn. 
Natuurlijk moeten mantelzorgers en vrijwilligers helpen waar ze kunnen, maar het moet een aanvulling zijn op de professionele zorg en niet een vervanging van. 

Minister, staatsecretaris en andere politici zouden eens twee weken stage moeten lopen op een gesloten afdeling, een dagopvang of de thuiszorg. Om zo zelf te voelen en te ervaren wat er werkelijk speelt in het dagelijks leven van mensen met dementie en iedereen daaromheen. 

Een verzameling aan reacties


Hier kunt u een tal van reacties die ik heb gekregen op mijn voorgaand stukje over investeren in een "dementievriendelijke" samenleving. -        Ik ben zelf werkzaam in een verpleeghuis, en omdat Dhr. van Rijn maar blijft bezuinigen en wij een steeds groter beroep moeten doen op vrijwilligers (die sneller wisselen dan een blad aan de boom) gebeurd het zeer regelmatig dat wij iemand kwijt zijn (lees iemand die mee is gelopen door de gesloten deur en buiten op straat aan het verdwalen is) wij als zorg krijgen dan de schuld en de verwijten van familie, en zoals de meeste mensen weten is er vanuit familie ook regelmatig agressie jegens ons. Terwijl wij werken 8 uur per dag en doen werk voor 16 uur per dag, helaas is het onbegonnen werk om tegen deze muur die politiek heet te vechten en moeten we het verplicht doen met wat we hebben. En je word creatief en stelt prioriteiten, want wat is belangrijker dat de kamer van de cliënt schoon is of dat de zorg rond om pa of ma super goed is??? Ja jullie lezen het goed ik moet ook schoonmaken, keuken bestellingen doen, medicatie bestellen, zorg leveren het liefst ook nog client gerichte welzijn geven, familie te woord staan oja en zelf eten dat kan overgeslagen worden. Ik hou van mijn werk en doe het met heel veel liefde want die ene dank je wel zuster is TOP en maakt mijn dag goed en daarom doe ik het al 13 jaar maar leuker wordt het niet helaas
       
-      Waar haalt deze man zijn ideeën vandaan? ?!!! Mindblowing!!! Luister nou eens naar de signalen die wij mensen uit het volk, de praktijk, de hulpverlening etc zeggen meneer v R.!!!
Zonde van het geld..moet terug naar waar het echt nodig is..De Zorg!!!

-      Vlijmscherpe analyse en duidelijke uiteenzetting in dit artikel.... weer eens 16.000.000 € weggooien van belastingsgeld, net zoals de 40.000.000 € dit jaar voor het SVB-Drama om de eenmalige 17.000.000 € pgb-fraude aan te pakken ==> denk, dat dit goedkoper kan..... weer eens iets op bureau bedacht zonder enig feeling voor de praktijk in de frontline...

-       Meneer van Rijn zou wat vaker bij zijn eigen moeder die zelf in een tehuis zit waar nog steeds veel mis is langs moeten gaan dan zou hij zien dat het geld daar harder nodig is...struisvogel!
      
-       Mooi verwoord Monika. Goede zorg, goed en beter opgeleid personeel, zorg thuis, nuttige dagbestedingen, casemanagers dementie die hun waarde meer dan bewezen hebben, maar waar de minister tot op heden geen goede geoormerkte financiering voor kan bewerken en ook signalering en preventie zijn betere investeringen. Ik omarm het idee van dementievriendelijke gemeenten en hun inwoners, maar de professionals zijn HARD nodig om dit te realiseren

-       Heerlijk om te lezen: Monika Eberhart heeft begrepen hoe de zorg voor mensen met dementie geholpen kunnen worden in plaats van de maatschappij een niet controleerbare gift te geven.

-       Die ene regel uit het stukje: 'We leven in een van de rijkste landen van de wereld en het is triest om te zien dat er steeds minder geld is voor de zorg voor mensen met dementie, het voelt alsof het geld steeds naar de verkeerde plek gaat'. Waarom zien de hoge heren uit Den Haag niet dat ze onze ouderen compleet uitwonen? Geldt ook voor onderwijs en politie. Maar juist op die potjes wordt beknibbeld.

-     Prachtig verwoord. Ik ben er bang voor zodra er "afwijkend" gedrag wordt getoond dat meteen de stempel dement komt. Terwijl dat dan niet zo is. Kijk, een vangnet is erg fijn, maar dit wordt ws straks verkeerd uitgelegd. Die 16 miljoen weer terug naar de zorg zodat de juiste mensen kunnen doen waar hun hart naar uitgaat!!

-     Werkelijk een geweldige investering.....
Écht heeeeel zinnig!
Natuurlijk is begrip binnen onze maatschappij wenselijk. Alleen jammer dat degene die nu zorg nodig hebben, hetzij intramuraal hetzij extramuraal, dit niet meer op maat aangeboden kunnen krijgen wat voor hun menselijk en wenselijk is.
Maar ja ....de wijze heren en dames in Den Haag, ze hebben er voor geleerd...... Toch?

-       Mooi stuk! Ik werk zelf als vrijwilliger op een dagbehandeling in een verpleegtehuis en het is vaak gewoon om te janken wat je hoort en ziet... niks ten nadelen van het personeel, die kunnen niet anders. Maar dit is toch niet hoe je met je medemens omgaat?
       
-       Chapeau Monika Eberhart. Wat fijn dat er mensen zijn die zo goed onder woorden kunnen brengen hoe de vlag er werkelijk voor hangt.

Er zijn veel schrijnende verhalen

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er veel goeds gebeurd in de zorg, maar ik heb ook dingen meegemaakt met cliënten die ik helaas niet bekend mag maken i.v.m. de privacy van de mensen die het aangaat. Dit moet ik uiteraard respecteren, maar het feit dat het gebeurd is genoeg drijfveer om aandacht voor de tekortkomingen in de zorg te blijven vragen. 

Gevolg......... fictief of realistisch?

Ondertussen is al aangetoond dat mantelzorgers overbelast raken. Zieke mantelzorgers die thuis moeten zitten kosten de zorg straks ook handen vol geld.

Persoon met dementie (thuiswonend) ------ 30% professionele zorg ------ 50% mantelzorg ------ 20% zorg van de omgeving ------ 100% overbelasting van mantelzorg ------- 40% ziekmelding van mantelzorg ------ ??? % extra kosten voor zorg van mantelzorg  ??? Spoedopname persoon met dementie wegens wegvallen mantelzorg!

Gevolg: misschien wel onnodige vroegtijdige opname, terwijl we juist willen dat mensen langer thuis blijven wonen. 

Note: Percentages zijn niet waarheid gebaseerd, zomaar een voorbeeld hoe ik denk dat het zou kunnen zijn. 

Deltaplan Dementie


Over het Deltaplan Dementie ben ik natuurlijk vooral positief, een goede manier om te investeren in dementie. Prima om de samenleving te laten investeren in meer kennis van dementie. 
Wat ik jammer vind is dat er tegelijkertijd geld weggehaald is van plekken waar het hard nodig is nl. de dagelijkse zorg voor mensen met dementie. 

Klik HIER om meer te lezen over het Deltaplan Dementie. U kunt zich daar ook aanmelden om bij te dragen aan de oplossingen voor dementie.

Ik blijf in deze bij mijn persoonlijke standpunt:

Het is onze morele plicht om goed te zorgen voor onze ouderen, zij hebben nl ervoor gezorgd dat wij mogen wonen en leven in een welvarend land. 
Wel de lusten........dan ook de lasten! 

Monika Eberhart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten